Živá malba

Literáti ve staré Číně často pořádali setkání, na kterých si vzájemně předváděli a porovnávali svá umění malířská a kaligrafická. Černá tuš při dotyku s papírem nanejvýš citlivě reaguje na tahy štětce. Rychlost, jíž malíř vede stětec po papíře, se tak u tušové malby stává navýsost důležitou. Díky specifičnosti autorova stylu práce se štětcem v sobě každičký proces tvorby tušového obrazu nese i jistou dávku divadelnosti. Performance tušové malby Jiřího Straky však není jen obyčejnou přehlídkou zvládnuté techniky malby tuší. Je nedílnou součástí jeho uměleckého stylu, je neodmyslitelnou součástí jeho malířské tvorby. Jiří Straka často a rád maluje obrazy obrovských rozměrů. Tato záliba přirozeně pochází ze západní umělecké tradice, která se u něj spojuje s naprosto odlišnou malířskou tradicí čínskou, a společně vytvářejí jedinečný a osobitý styl veřejné tušové malby.

Shu Yang


Tušový kovboj