Rostliny a česká louka

Cyklus obrazů "česká louka" vznikl v uplynulých letech jako protipól industriálních témat vycházející ze vzpomínek na prostředí podkrkonošského venkova, kde Straka vyrůstal. Přírodní motivy z východních Čech jsou paradoxně přetlumočeny do jazyka čínské tušové malby, čímž Straka dosahuje zvláštní rozporuplnosti a napětí v obrazech.