Komáři

V roce 2007 Jiří Straka namaloval sérii obrazů zobrazující motiv komára rozpláclého na zdi, kdy motiv krvavé skvrny hraje výraznou dekorativní roli. V tomto tématu se stejně jako v cyklu Samsára spojuje téma smrti a utrpení s ironickou a humornou interpretací tématu.